Systeemtheoretisch werken binnen het onderwijs

Het onderwijs is voornamelijk ingericht op de individuele leerling. Schoolleiding krijgt steeds meer te maken met het zorgsysteem rondom de leerling. Niet alleen ouders spelen dan een rol maar ook schoolcultuur, management, docententeams en de docent hebben een plaats in het systeem. Verander je een deel daarvan dan verandert het systeem.

De verbinding tussen onderwijs en hulpverlening speelt een steeds grotere rol in de begeleiding van jongeren tijdens hun schoolcarrière. Door middel van een systemische aanpak kan deze verbinding sterker worden ten gunste van de ondersteuning van de jongere.

Heeft u behoefte aan coaching van uw personeel of begeleiding bij trajecten zoals passend onderwijs of omgaan met pesten of wilt u de verbinding tussen onderwijs en hulpverlening verstevigen neem dan contact met mij op. Daarnaast verzorg ik regelmatig gastcolleges, lezingen en workshops met betrekking tot systeemtheoretisch werken.