Werkwijze

Voor de begeleiding en coaching van jongeren, gezinnen en volwassenen maak ik gebruik van een systemische aanpak waarbij alle systeemniveaus zoals gezin, familie, cultuur en de interactie tussen deze lagen aangesproken worden.

Spreekt mijn werkwijze je aan dan kun je je aanmelden door contact met mij op te nemen via het contactformulier of te bellen met 06-41430290. Ik vind het erg belangrijk dat de juiste hulp wordt geboden, daarom start ik elk traject met een vrijblijvend oriënterend gesprek van een half uur. U kunt bij mij terecht met/zonder doorverwijzing. Voor een doorverwijzing kunt terecht bij uw huisarts of het Centrum van Jeugd en Gezin.

Oriënterend gesprek

Het oriënterende gesprek is bedoeld om kennis te maken en de vraagstelling en verwachtingen duidelijk te krijgen. Dit gesprek neemt een half uur in beslag en is vrijblijvend en geheel kosteloos. Tijdens het oriënterend gesprek krijgt u inzicht in het traject en ontvangt u het aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier dat u gekregen heeft neemt u ingevuld en ondertekend mee naar het eerste gesprek. Deze gegevens zal ik opnemen in mijn dossier. De wet verplicht mij een aantal gegevens van u, zoals naam en adresgegevens te registreren. Bij minderjarige kinderen wordt middels een handtekening van ouders en/of verzorgers officiële toestemming gevraagd om behandeling aan hun kinderen te mogen bieden.

Geheimhouding/Privacy (AVG)

Systeemwijs voldoet aan de Europese richtlijnen (AVG). Uw gegevens in mijn registratie en alles wat gedurende het traject besproken wordt blijft vanzelfsprekend onder ons. Indien overleg met huisarts, verwijzer of andere hulpverleners nodig is of bij het versturen van schriftelijke informatie wordt vooraf altijd om toestemming aan u of, bij minderjarige kinderen, aan de ouders gevraagd. Voor meer informatie verwijs ik u naar de Privacy Policy.

Ontevreden

Mocht u ontevreden zijn over de geboden hulpverlening, dan hoop ik dat u dat met mij wilt bespreken. Lukt het niet om samen de ontevredenheid weg te nemen, dan is er via de Nederlandse Verenging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) klachtrecht geregeld. U kunt zich dan op hun website (http://www.nvrg.nl/; https://skjeugd.nl/) melden bij de klachtencommissie.

Vergoeding en kosten

Als gezins- en relatietherapeut bied ik zowel individuele begeleiding als gezinstherapie aan jongeren van 12 tot 18 jaar. Vergoeding van individuele begeleiding en gezinstherapie vindt plaats via de gemeenten of op tarief. Vergoeding van begeleiding vanaf 18 jaar en relatietherapie is altijd op tarief.

Tarieven

Individuele begeleiding

€ 85,- per zitting van 60 min.

Relatietherapie / gezinstherapie:

 € 120,- per zitting van 75 minuten

Kan een afspraak niet doorgaan of wil je deze verzetten laat het dan tijdig weten. Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht. Afzeggen kan alleen telefonisch. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.