SYSTEEMWIJS
Praktijk voor Systeemtherapie

Waarborgen Kwaliteit

Systeemwijs besteedt veel zorg aan de kwaliteit die we u willen leveren. Om deze kwaliteit te borgen is Systeemwijs aangesloten of ingeschreven bij de volgende beroepsverenigingen en/of kwaliteitskeurmerken:

Ontevreden

Mocht u ontevreden zijn over de geboden hulpverlening, dan hoop ik dat u dat met mij wilt bespreken. Lukt het niet om samen de ontevredenheid weg te nemen, dan is er via de Nederlandse Verenging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) klachtrecht geregeld. U kunt zich dan op hun website melden bij de klachtencommissie.