SYSTEEMWIJS
Praktijk voor Systeemtherapie

 

 

Nieuws en activiteiten


Terug naar overzicht

12-01-2018

Start Leergang 2018: Rijksuniversiteit Groningen: Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek Groningen (UPO-G)

Gastcolleges "Systeemtheoretisch werken in het onderwijs".

Systeemgericht werken in het onderwijs:
•Systeemtheorie binnen het (speciaal) onderwijs
•Samenwerken interne en externe systemen
•Introductie op het ‘context’ denken binnen het onderwijs

Kennismaking met een bespreking van de verschillende systemen waar de multidisciplinair werkende orthopedagoog binnen het (speciaal) onderwijs mee te maken krijgt (gezinssysteem, klassensysteem, organisatiesysteem, samenleving).Terug naar overzicht


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info