SYSTEEMWIJS
Praktijk voor Systeemtherapie

 

 

Nieuws en activiteiten


Terug naar overzicht

13-05-2018

Werken vanuit de Systeemtheorie - Schoolcontext (1 dgs training)

De studiedag is van 9.00 tot 17.00 uur en het aantal deelnemers is gesteld op maximaal 18 personen. De dag is in eerste instantie voor Orthopedagogen-Generalisten maar kan zeker aangevuld worden door andere disciplines die werkzaam zijn in de zorgcontext van scholen zoals schoolmaatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. Dit vergroot de interne samenwerking, begrip voor elkaars perspectieven, belangen en posities met als uiteindelijke doel dat men tot een overkoepelend gezamenlijk denkkader kan komen.

Tijdens de dag staat de wisselwerking tussen mensen in de schoolcontext centraal en hoe je
deze zó kan beïnvloeden dat er positieve interactiepatronen ontstaan
waarin elk lid van het “systeem” en in het bijzonder het kind/de
jongere zich verder kan ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de systeemtheorie.Terug naar overzicht


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info