SYSTEEMWIJS
Praktijk voor Gezin & Jeugd

Systeemtherapie voor jongeren, gezinnen en volwassenen

Soms lopen gezinnen of gezinsleden vast. Soms zijn er onderhuidse conflicten, kleine irritaties of is er grote onenigheid en wordt de onderlinge relatie ervaren als een bron van ergernis. In veel gevallen is er al een hoop water door de IJssel gevloeid, voordat kinderen of volwassenen bij Systeemwijs op de ‘praatstoel’ gaan zitten. Toch kunnen deze gesprekken er voor zorgen dat er nieuwe inzichten ontstaan, waardoor mensen beter in staat zijn om zelf weer grip te krijgen op de situatie thuis. Vaak ben je na een aantal gesprekken al een stuk wijzer!

Systeemwijs is een praktijk voor Gezin & Jeugd. Jongeren en volwassenen kunnen er individuele therapie krijgen, maar ook partners of gezinnen kunnen gezamenlijke therapiesessies volgen. Meestal worden zij naar Systeemwijs doorverwezen door een arts of wijkteam, maar je kunt ook rechtstreeks contact opnemen. 


“Het team zorgt ervoor dat je je snel op je gemak voelt. Met de nodige persoonlijke aandacht en gevoel voor humor, kom je snel tot de kern en ga je naar huis met nieuwe inzichten.” 

Wat is Systeemtherapie?

Ieder mens speelt bepaalde rollen in het leven. Je bent (klein)kind, ouder, broer, zus, partner, collega, vriendin etc. En daar naast speel je rollen in allerlei contexten: je hebt een rol op school, binnen je familie, werk, gezin, politiek, cultuur, verenigingen etc. Je hebt daarbij allerlei overtuigingen en verwachtingen. En soms verwacht je ook wat te veel van jezelf of de ander.

“Als je iemands levensverhaal kent, weet je pas waarom iemand is zoals hij is en doet zoals hij doet” vertelt systeemtherapeut Monique Hof. “Dit maakt dat elke therapie, maatwerk is. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek bij de mensen thuis of in de praktijk, wordt al snel duidelijk wat de probleemvraag is. Het vervolgtraject verschilt per persoon of gezin. Het mooiste is als je uiteindelijk gesprekken voert, die nog nooit gevoerd zijn en de diepere laag onder de conflicten bloot kunt leggen.”


“Maatwerk is mensenwerk”

Beroepsgeheim

Systeemwijs is lid van de NVRG en werkt volgens het kwaliteitsregister Jeugd van de SKJ. Verder is Systeemwijs lid van de NVPA: de Nederlandse vereniging van psychosociale therapeuten. Alle therapeuten die aan Systeemwijs verbonden zijn kennen een beroepsgeheim: uw garantie op een optimale bescherming van uw privacy. Door het ondertekenen van het behandelplan, is voor beide partijen duidelijk aan welke doelen er gewerkt gaat worden. De therapie vindt plaats op de praktijk in Zutphen en op andere locaties mocht de situatie daarom vragen.

“Privé informatie blijft privé”

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info