SYSTEEMWIJS
Praktijk voor Gezin & Jeugd

We gaan wel wat in beweging zetten…

Goede relaties opbouwen is het lastigste wat er is. En in relatie-land is het niet altijd ‘rozengeur en maneschijn’. Vaak zie je dat er ingesleten rolpatronen zijn of ingesleten manieren om meningsverschillen op te lossen of uit de weg te gaan. Soms blijken pubers in de pubertijd ineens niet meer te willen luisteren of uit de bocht te vliegen. Soms blijkt de relatie tussen ouders onder druk te komen staan door alle commotie thuis, in de familie of op het werk. Systeemwijs zorgt er voor dat er een beter begrip ontstaat onderling en dat de communicatie verbetert.


"Je kunt meningsverschillen ook zonder dichtslaande deuren en gillende ruzies beslechten.”

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info