SYSTEEMWIJS
Praktijk voor Gezin & Jeugd

Werkwijze

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Systeemwijs werkt op basis van heldere afspraken. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek op kantoor of bij u thuis, wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Doorverwijzing kan plaats vinden door de huisarts, het Centrum Jeugd en Gezin of het wijkteam. Maar je kunt ook zonder doorverwijzing bij Systeemwijs terecht.

Spreekt onze werkwijze je aan dan kun je je direct aanmelden of contact op nemen. Systeemwijs is alle werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 17:00u op nummer 06-41430290.


Wachttijden 

Momenteel is de behandelwachttijden voor aanvang van een therapie 1-3 weken tot de intake. Een kennismakingsgesprek/intake probeer we altijd binnen 2 weken na aanmelding te plannen. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie neem dan contact op met uw huisarts of gemeente.


Geheimhouding/Privacy (AVG)

Systeemwijs voldoet aan de Europese Privacywetgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden opgeslagen in het elektronische cliëntendossier van Systeemwijs en alles wat gedurende het traject besproken wordt blijft vanzelfsprekend onder ons. Systeemwijs bewaart elk cliëntendossier voor een periode van 20 jaar. Hierna worden het dossier vernietigd.
Indien overleg met huisarts, verwijzer of andere hulpverleners nodig is of bij het versturen van schriftelijke informatie wordt vooraf altijd om toestemming aan u of, bij minderjarige kinderen, aan de ouders/verzorgers gevraagd. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze Privacy Policy.

 

Vergoeding/Tarieven

Systeemwijs biedt zowel individuele behandeling/begeleiding aan jongeren van 12 tot 18 jaar als relatie- en gezinstherapie.


Vergoedingen via de gemeente

Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van individuele behandeling/begeleiding of gezinstherapie dan dient u een verwijzing naar Systeemwijs te hebben van uw huisarts of van uw gemeente (bijvoorbeeld wijkcoach of Centrum Jeugd en Gezin). Systeemwijs neemt dan de verdere administratieve afhandeling onder haar hoede en ontvangt de vergoeding voor de behandeling direct van de gemeente. U hoeft dan dus niets voor te schieten. Systeemwijs heeft raamovereenkomsten met de gemeenten in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen). Wilt u zeker weten of u bij Systeemwijs in aanmerking komt voor vergoeding neem dan contact op.


Vergoedingen via de zorgverzekering

Systeemwijs is aangesloten bij de NVPA hierdoor kunt u recht hebben op (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Groepssessies en relatie- en gezinstherapie komen niet in aanmerking voor vergoeding.


Tarieven

Behandeling zonder beschikking van de  gemeente en relatietherapie is altijd op tarief. Hiervoor hanteert Systeemwijs de volgende tarieven:

Individuele/relatietherapie

€ 110,- per zitting van 60 min. (BTW-vrij)

Gezinstherapie:

 € 150,- per zitting van 75 minuten (ex. BTW)

Het tarief voor individuele therapie en relatietherapie is vrijgesteld van BTW.

Gezinstherapie wordt met 21% BTW belast volgens de belastingwetgeving.

Afspraak verzetten of annuleren

Kan een afspraak niet doorgaan of wil je deze verzetten laat dit dan tijdig weten. Afspraken die minder dan 24 uur voor geplande aanvang worden afgezegd worden in rekening gebracht. Afzeggen kan alleen telefonisch. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info