SYSTEEMWIJS
Praktijk voor Gezin & Jeugd

Opleidingsaanbod

Training: Systeemtheoretische kijk op pesten

Een training waarbij op systeemtheoretische wijze gekeken wordt naar pesten. Hoe werkt de systeemdynamiek, welke interventies zijn mogelijk en waarnemen vanuit verschillende perspectieven. Een training speciaal voor personen die te maken hebben met pestgedrag op scholen of op de werkvloer en hier mee aan de slag willen.

Duur: 1/2 dag op locatie


2 Daagse cursus "Werken vanuit de Systeemtheorie"

SKJ punten: 20.55

Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Tijdens de 2 dagen staat de wisselwerking tussen mensen in de verschillende contexten centraal en hoe je deze zó kan beïnvloeden dat er positieve interactiepatronen ontstaan waarin elk lid van het “systeem” zich verder kan ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de systeemtheorie.


3 daagse cursus “Geweldloos verzet in de systemische context”

De training is bedoeld voor (sociaal) professionals die hbo of wo opgeleid zijn en die in aanraking komen met (complexe) systemen/groepen mensen. Een systeem is een organisatie van menselijke interactie, een stelsel van opvattingen, regels, posities en patronen.
Het aantal deelnemers is gesteld op maximaal 16 personen per groep.
Tijdens de 3 dagen staat de attitude van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet (NA/GV), de systeemtheorie en de hechtingstheorie centraal. Deze worden in elkaar verweven waarbij een attitude ontstaat waarbij in een vastgelopen situatie ruimte kan worden gecreëerd. In die ruimte wordt gebruik gemaakt van de vijf pijlers van NA/GV: de-escalatie, verzet, aanwezigheid, supporters en verbinding. Daarbij is een belangrijk principe dat je alleen controle krijgt over jezelf en nooit over de ander. Derhalve is in de training ook veel aandacht voor je eigen socialisatie en intergenerationele overdracht.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info