Systeemtherapie voor jongeren, gezinnen en volwassenen

Systeemwijs biedt systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) voor jongeren, gezinnen en volwassenen. Systeemwijs hanteert hierbij een systeemtheoretische aanpak waarbij de verschillende systeemlagen en onderlinge samenhang in ogenschouw genomen worden.

Monique Hof

Monique Hof Systeemtherapeut

Bij het systeemdenken wordt niet alleen naar de jongere of volwassene, maar ook alle relaties van deze jongere of volwassene met gezin, relatie, vrienden, klas en/of leefomgeving (het hele systeem) meegenomen. Een jongere of volwassene gedraagt zich zoals hij/zij doet, maar wat is de reden van het gedrag? Ligt deze alleen in zijn of haar karakter of ook in de relaties met zijn of haar leefomgeving?  Systeemtheoretisch denken is een meta communicatie theorie die zich bezighoudt met deze relaties. Hierbij ga ik samen met de jongere, de volwassene en/of het gezin en zijn leefomgeving kijken naar deze (vastgelopen) relaties en hoe veranderingen kunnen leiden tot andere inzichten.

Systeemtheoretisch werken binnen het onderwijs

Systeemwijs staat ook voor systeemtheoretisch werken in het onderwijs. Onderwijsinstellingen kampen, naast de primaire onderwijstaak, met steeds meer uitdagingen op het gebied van passend onderwijs, pesten, jeugdhulpverlening, ouderparticipatie en loopbaanbegeleiding. Jongeren houden zich naast hun opleiding vooral bezig me wie ze aan het worden zijn en lopen hierbij tegen verschillende problemen aan.

Systeemwijs biedt onderwijsinstellingen en jongeren een helpende hand met een door jarenlange ervaring gevormde visie op onderwijs en jeugdhulpverlening. Systeemwijs hanteert hierbij een systeemtheoretische aanpak waarbij de verschillende systeemlagen en onderlinge samenhang in ogenschouw genomen worden.

 


Disclaimer


Aan het onderhoud van deze site besteedt Systeemwijs de grootst mogelijke zorg. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Systeemwijs draagt geen verantwoordelijk voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Systeemwijs (www.systeemwijs.nl) verwijst. De teksten en grafische voorstelling (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Systeemwijs worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen, neem daarvoor contact op via het contactformulier.